خرید و فروش پلی امید 6.6 (پلی امید 66 وگرانول بازیافتی آن)